YATAY GEÇİŞ
Not Ortalaması ile Yatay Geçiş
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

   
Bu belgeyi PDF formatında indirmek için tıklayın...

  T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği Üniversitemize 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yatay geçişle kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve bu amaçla açılan kontenjanlar aşağıda gösterilmiştir.
Üniversitemize yapılacak yatay geçiş başvurularının doğrudan Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHİ:

Tüm bölümler için
06 Temmuz-24 Temmuz 2015
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:

Tüm bölümler için
14 Ağustos 2015

KAYIT TARİHİ:

Asıl öğrenci kaydı 24-28 Ağustos 2015
Yedek öğrenci kaydı 07-11 Eylül 2015KOŞULLAR :

Demiroğlu Bilim Üniversitesinde Kurumlar arası Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki programlarda Yurt İçi Yatay Geçiş Koşulları:

1-Kurumlar arası yatay geçiş 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 2 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını ifade eder.

2-Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, Lisans diploma programlarının ilk sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

3-Yabancı dile yönelik hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler hazırlık sınıfı hariç ilave en az bir yıl okumuş olmalıdırlar.

4-Kurumlar arası yurt içi yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 olması, başvurduğu sınıfın alt sınıflarından başarısız dersi olmaması gereklidir. Bu fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş başvurusu yapılabilir. 5-Demiroğlu Bilim Üniversitesi yatay geçiş koşulları 4.maddesindeki genel başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş yapabilir. Ancak bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece 4.maddeye göre başvuran adayların yerleştirilmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

6-Demiroğlu Bilim Üniversitesinde açık veya uzaktan öğretim yapılmadığından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarından yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kurumlar arası Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlarda Yurt Dışı Yatay Geçiş Koşulları:

1-Demiroğlu Bilim Üniversitesine yurt dışı Üniversitelerden yapılan yatay geçiş başvurularında öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve eşdeğerliliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan ve eşdeğerliliği kurumumuzca kabul edilmeyen yurt dışı yükseköğretim kurumu programlarından gelenlerin yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

2-Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, Lisans diploma programlarının ilk sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

3-Yabancı dile yönelik hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler hazırlık sınıfı hariç ilave en az bir yıl okumuş olmalıdırlar.

4-Kurumlar arası yurt dışı yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 olması, başvurduğu sınıfın alt sınıflarından başarısız dersi olmaması gereklidir.

5-Demiroğlu Bilim Üniversitesi yatay geçiş koşulları 4. maddesindeki genel başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş yapabilir. Ancak bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece 4. maddeye göre başvuran adayların yerleştirilmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

6-Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, başarı durum belgesi(transkripti)’nin doğruluğu Üniversitemiz tarafından ilgili Konsolosluk kanalıyla onaylatıldıktan sonra yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınır.

7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları veya Üniversitemiz tarafından belirlenmiş olan “Yurt Dışından Gelecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Uluslararası Başarı Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanları” listesinde duyurulmuş olan puanları almış olmaları şartı aranır.BAŞVURU:

1- Başvurular, dilekçeyle, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, şahsen ve ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan öğretim programı belirtilir ve gerekli belgeler eklenir.

2- Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgelerin de eklenmesi gerekir.DEĞERLENDİRME:

Başvurular, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği ilgili birimlerin yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilecektir

GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, - İzlediği bütün derslerin içerikleri, - Derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi (transkript yabancı dilde ise, noterlikçe onaylı çevirisiyle birlikte verilecektir.)

2- ÖSS Sınav Sonuç Belgesi2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Liste için tıklayın...