ULUSLARARASI
Erasmus Bilgi Sistemi
Yurtdışı Öğrenci Kabulü
Uluslarası Ofis
Farabi Programı
Bologna Süreci

   

  2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek üzere Yurtdışından başvurmak isteyen öğrenciler ile ilgili olarak;

Aşağıda Tablo 1’de belirtilen “Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Uluslararası Başarı Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanlarını aşanlardan,

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular,

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunabilirler,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,

Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu
2. Lise Diplomasının noter onaylı kopyası: (İngilizce ya da Türkçe olmalıdır). NOT: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" kayıt sırasında istenecektir.
3. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını (Lise 1, Lise 2, Lise 3) gösteren ve Lise Müdürlüğü ve TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte sunulmalıdır.
4. Sınav Sonuç Belgeleri : SAT(son iki yıl içinde girilmiş) ve eşdeğeri (GCE, ACT, Tawjihi, vb.) sınav sonuç belgeleri aslı veya noter onaylı kopyası
5. Başvuru Ücreti Makbuzu: Başvuru ücretinin (iade edilmeyecektir) üniversitemiz hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuz.
6. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
7. Üzerinde alıcı ismi ve adresi yazılı pullu zarf

  BAŞVURU ÜCRETİ

Üç Yüz Türk Lirası (300.-TL) dır. (Başvurulan her bölüm için ayrı ayrı) Üniversitemizin Akbank Zincirlikuyu Şubesindeki 102800 nolu hesabına Türk Lirası olarak yatırılacaktır. (Şube kodu 436 IBAN TR48 0004 6004 3688 8000 1028 00) (Makbuzda Ad, Soyad ve YÖS ibareleri belirtilecektir.) (İade edilmeyecektir.)

  BAŞVURU TARİHLERİ

Başlama: 27 Haziran 2016
Bitiş: 22 Temmuz 2016
Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  BAŞVURU ADRESİ

Başvurular aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla yapılır.
İstanbul Bilim Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Büyükdere Cad.No:120
34394 Şişli-İSTANBUL

  DEĞERLENDİRME

Adayların başvuruları, Fakülte/Yüksekokul Dekan/Müdürlerinden oluşturulan Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Komisyon, seçim ve sıralama amacı ile ek olarak mülakat da yapabilir. Mülakat yapılmasına karar verilmesi halinde, mülakat tarihi üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

  EĞİTİM DİLİ

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe’dir.

  NOT:

1. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle İstanbul Bilim Üniversitesi’nin yetkisindedir. İstanbul Bilim Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

2. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.

3. Başvurusu kabul edilen adaylara İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir. Başvuru sonuçları internet sayfası, ilgili fakülte/yüksekokulda ve İstanbul Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında ilan edilir.

4. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi’ni İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.

5. Adaylar, başvurma belgesine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış beyanda bulunma, başvurma belgesine başkasının fotoğrafını yapıştırma gibi davranışlar halinde, yapılmış ise kayıt iptal edilir ve bununla ilgili yasal ve idari işlem başlatılır.

  BAŞVURU FORMU-KONTENJANLAR-KESİN KAYIT BELGELERİ

Başvuru Formu (Tıklayınız)
Kontenjanlar (Tıklayınız)
Kesin kayıt belgeleri (Tıklayınız)

Kesin kayıtlar 22-26 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır

   Tablo 1: T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi' ne Yurt Dışından Gelecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Uluslararası Başarı Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanları (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)

ABITUR (Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği) 5 üzerinden en fazla
Tıp 3
Fen-Edebiyat 3,5
Yüksekokul 3,5
Ön Lisans 4
ACT (American College Test ) Tıp Mathematics-Science 24
Fen-Edebiyat Mathematics-Reading 22 veya
Mathematics-Science 22
Yüksekokul Mathematics-Science veya
Mathematics-Reading 21
Ön Lisans Mathematics-Science veya
Mathematics-Reading 20
Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma
( Suriye Baccalaureate)
Fen Dalı ( Scientific Stream) nda 240 üzerinden
Tıp 200
Fen-Edebiyat 190
Yüksekokul 180
Ön Lisans 150
Azerbaycan Certificate of Complete Secondary Education TQDK (Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) 5 üzerinden 3 ve Başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az
Tıp 600
Fen-Edebiyat 500
Yüksekokul 500
Ön lisans 400
Baccalaureat Libanais (Lübnan Bakaloryası) Fen Dalı ( Scientific Stream) Diploma Notu
Tıp 15
Fen Edebiyat 14
Yüksekokul 13
Ön Lisans 10
Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili 20 üzerinden
Tıp 16
Fen-Edebiyat 14
Yüksekokul 12
Ön Lisans 10
Gaokao ( Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş sınavı) Sayısal puan 750 üzerinden
Tıp 650
Fen Edebiyat 600
Yüksekokul 550
Ön Lisans 500
GCE (General Certificate Education) Tıp Matematik 1 A Level ve Fizik,
Kimya ve Biyoloji’den herhangi ikisinden 2 A Level
Diğer En az 3 konuda 3 A Level
IB ( International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve 45 puan üzerinden
Lisans programları için en az 35
Ön Lisans programları için en az 30
İran lise diploma notu Debirestan ve Pişdaneşgahi 20 üzerinden en az
Tıp 18
Fen-Edebiyat 17
Yüksekokul 16
Ön Lisans 15
Letonya Lise Bitirme Notu
(Certificate of General Secondary Education)
Fen-Edebiyat 8/10
Yüksekokul 7/10
Ön Lisans 6/10
Litvanya Lise Bitirme Notu
(Certificate of Maturity/Brandos Atestatas)
Fen-Edebiyat 8/10
Yüksekokul 7/10
Ön Lisans 6/10
Matura 5 üzerinden en fazla
Tıp 3
Fen-Edebiyat 3,5
Yüksekokul 3,5
Ön Lisans 4
Moldova Bakalorya Sınavı
(Attestat/Certificat de Absolvire/Diploma de Bacalaureat / Certificate of Secondary Education
Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden
Fen-Edebiyat 8
Yüksekokul 7
Ön Lisans 6
Özbekistan (Certificate of Secondary Education/Attestat o srednem brazovanii) Fen-Edebiyat 4
Yüksekokul 4
Ön Lisans 3
Rusya Federasyonu (Attestat/ Certificate Of Secondary Education)
Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavı EGE (Unified State Exam)
Fen-Edebiyat 4
Yüksekokul 3 Ön Lisans 2 ve En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç konuda ortalama
Lisans 80/100
Ön Lisans 70/100
SAT 1 ( Scholastic Assessment Test) “SAT Reasoning” sınavının “Math” ve “Critical Reading” testlerinden toplam 1600 üzerinden
Tıp en az 600’ü Math olmak üzere 1200
Fen-Edebiyat en az 550 Math toplam 1100
Yüksekokul en az 550 Math toplam 1100
Ön Lisans en az 500 Math toplam 1000
Tawjihi (Ürdün ve Filistin) Fen Dalı ( Scientific Stream) tüm deslerden alınan sınav notu ortalaması
Tıp 90
Fen Edebiyat 80
Yüksekokul 70
Ön Lisans 60
Türkmenistan Lise Bitirme Diploması (Attestat o Srednem Obrazovanii) 5 üzerinden
Fen-Edebiyat 4
Yüksekokul 4
Ön Lisans 3
ÖSS Sınavları (YGS/LYS) Bir önceki yılın taban puanı