Tıp Fakültesi
İdari
Akademik
Eğitim
Misyon,Vizyon, Amaç ve Hedefler
Ücretler-Burslar

   

  A. Temel Tıp Bilimleri Bölümü:

 • Biyokimya Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
 •   B. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü:

 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • - Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  - Gastroentroloji Bilim Dalı
  - Endokrinoloji Bilim Dalı
  - Nefroloji Bilim Dalı
  - Hematoloji Bilim Dalı
  - Geriatri Bilim Dalı
  - Romatoloji Bilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  - >Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Psikiyatri Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Dermatoloji Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 •    Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü:

 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 • - Perinatoloji Bilim Dalı
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 • - El Cerrahisi Bilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
 • Nöroşirürji Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 • - Yoğun Bakım Bilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı
 • Patoloji Anabilim Dalı