Tıp Tarihi ve Deontoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim faaliyetini sürdürmektedir.

Anabilim Dalının Amacı: Tıp eğitimi almakta olan öğrencilere, Tıp Tarihi dersleri ile; bugünkü tıbbın yerini koruyabilmek ve gelecekteki tıbba daha doğru bakabilmek için, farklı tıp sistemlerinin, dünden bugüne geçirdiği evrelerin tanıtılması,“hastalık/hasta/hekim/tedavi” kavramlarının, gerek toplumsal, gerekse bilimsel düşünce açısından geçirdiği aşamaların bilinmesini sağlamak ve tıptaki gelişmeler arasında bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması. Deontoloji (tıp etiği) ile, bilimsel düşünme ve bilimsel etiğe uygun davranış kazandırmak, bu amaçla temel etik ilkelerinin öğrenilmesi, mesleki uygulamalar sırasında sürdürülmesini sağlamaktır.