Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.B.D
Ana Sayfa
   

  Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesinin devredildiği 2006 yılından itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulmuş olup eğitim ve bilimsel faaliyetlerini yürütmektedir. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim dalının amacı, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi çalışmalarının toplumumuzun gereksinimlerine uygun, evrensel ve çağdaş ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için gerekli olan eğitim, araştırma, danışmanlık hizmetini oluşturmak, geliştirmek ve tıp fakültesi eğitim programı yönetimine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Tıp Eğitimi ve Bilişimi anabilim dalının ana çalışma konuları, müfredatın geliştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim programını değerlendirmek, eğitim programının kalitesinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sürekli mesleki gelişim açısından eğiticilerin gelişimi ve eğitimi programlarını düzenlemek, tıp eğitimi ve bilişimi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve çağdaş gelişmeleri izlemektir.