Nöroşirürji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Nöroşirürji Anabilim Dalı

  Genel Tanım:

T. C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji (Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi) Anabilim Dalı, 2006 yılından bu yana fakülte bünyesinde eğitim, hizmet ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda nöroşirürjinin tüm ameliyatlarının uygulanabilmesinin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitim proğramları, klinik ve deneysel araştırmalar, seminer ve toplantılarla süregelen bir çalışma yürütülmektedir.

  Nöroşirürji Anabilim Dalının misyonu:

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek Okullar bünyesindeki lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik teorik ve pratik eğitimlerinin en üst düzeyde karşılanması; topluma fakülte bünyesindeki hastanelerde çağdaş, uluslar arası standartlarda ve etkin sağlık hizmeti verilmesi; araştırma faaliyetleri ile bilimsel platforma katkıda bulunulmasıdır.

  Nöroşirürji Anabilim Dalının vizyonu:

Verilen tüm hizmetlerin; uluslar arası kalite standartlarına uygun, çağdaş ortamlarda, en son teknolojiyi kullanan, bilimsel gelişmeleri izleyen ve katkıda bulunan çalışanlarıyla başarıldığı ve ülkemiz insanlarına hizmetin en üst düzeyde verilebildiği bir ortam yaratılmasıdır.

  Cerrahi hizmetler:

Kliniğimizde nöroşirürjinin tüm branşlarında çağdaş ve üst düzeyde hizmet verilmektedir. Tüm ameliyatlar mikronöroşirürjikal ve endoskopik metodlarla yapılmaktadır. Başlıca nöroşirürji ameliyat alanlarımız nöro-onkoloji, nörovasküler hastalıklar, nörotravma, spinal cerrahi, pediatrik nöroşirürji ve fonksiyonel nöroşirürjidir. Ameliyathanemizde operasyon mikroskobu, yüksek hızlı pnömatik drill sistemleri, dijital floroskopi ve tüm ameliyatlar için özel mikrocerrahi aletlerini içeren setler mevcuttur. Daha özellikli ameliyatlar için yeni affiliye İstanbul Florence Nightingale Hastanesi kullanılmaktadır. Buradaki ameliyathane ortamında perop ICG serebral anjiografi, 5-ALA tümör belirleme sistemi, nöronavigasyon, nöroendoskopi ve stereotaksi kullanılabilmektedir. Gereken tüm ameliyatlarda perop monitörizasyon teknikleri kullanılmaktadır. Ayrıca affiliye Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde yeni kurulmuş bulunan Leksell Gamma Knife Perfexion radyocerrahi ünitesi nöroşirürji ekibi tarafından kullanılmaktadır. Hastanelerimizde en üst düzeyde nöroanestezi ve yoğun bakım hizmetleri verilebilmektedir.

  Tanı ve tedavi yöntemleri:

Anabilim Dalımız polikliniği normal hastalara hafta içi günlerde tam ve Cumartesi günleri yarım gün, acil hastalara ise acil biriminde 24 saat çağrılı hizmet vermektedir. Hastanelerimizde nöroşirürji hastalarının tanısında kullanılan dijital radyografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, dijital anjiyografi, EMG, EEG, kranyal doppler, ultrasonografi, SPECT ve PET-CT başta olmak üzere en son teknolojik tanı yöntemleri bulunmaktadır.