Histoloji ve Embriyoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

  Genel Tanım:

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; Tıp Fakültesinin devredildiği 2006 yılından itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim ve Bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalının amacı; Doku bilimi olan Histolojinin yeri, çalışma yöntemleri, araştırma teknikleri ve yeni araştırma alanlarının tanıtılması, temel dokularının genel histolojik özelliklerinin belirtilerek insan vücudunun normal mikroskobik yapısını kavramasını sağlamaktır. Bu yapıda hastalık nedeni ile oluşacak patolojik değişimlerin anlaşılabilmesi amacıyla normal histolojinin öğrenilmesi, fizyolojik olayların cereyan ettiği mikroskobik morfolojik yapının kavranılmasına yol açmaktır. Anne karnındaki gelişimi tanımlayan Embriyolojinin genel embriyolojideki terim ve kavramlar, erkek ve dişi genital sistem üreme hücrelerinin önemi ve işlevsel ilişkilerini açıklamak, embriyonik ve fetal dönemdeki embriyolojik gelişimleri öğretmek, sistemler ve ilgili organlarının embriyonik kökeni, gelişimi, farklanması ve embriyonel mekanizmalarını öğrenerek gelişim sırasında oluşabilen konjenital anomalileri tanımlamaktır. Bu nedenle Histoloji ve Embriyoloji Temel Tıp Bilimleri içinde yer aldığı gibi klinik bilim dallarından özellikle Patoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Pediatrik Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji, Uroloji, Endokrinoloji ile ortak konuları kapsamaktadır.