Halk Sağlığı A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Halk Sağlığı Anabilim Dalı

  Halk Sağlığı Uzmanının Tanımı:

“Halk Sağlığı Uzmanının görevleri, toplumun sağlık düzeyini, var olan ve gelişebilecek sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve toplumun sağlık gereksinmelerini bilimsel teknikler kullanarak saptamak; halkın sağlığı için gerekli politikaları geliştirerek çözümler üretmek; Halk sağlığı programlarının kontrol ve değerlendirmelerini yapmak, bu programların yürütülmesinde görev almak; sağlık hizmetlerinin her kademesinde yöneticilik yapmaktır.
Bu görevlerini yerine getirebilmek için halk sağlığı uzmanı, bilgi kaynaklarına erişir, veri toplar ve değerlendirir. Yönetimle ilgili olarak planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma ve hizmetleri değerlendirme işlerini yapar.
Halk sağlığı uzmanı, araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda, salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde ve halk sağlığı laboratuarlarının işletilmesinde doğrudan görev alır.”
Halk sağlığı bilim dalı, kuramsal eğitimi yönünden evrenseldir. Yani, dünyanın her yanında benzer eğitimi alırlar. Ancak, uygulama olarak halk sağlığı uzmanlığı yereldir. Çünkü, halk sağlığı uzmanı hangi topluma hizmet veriyorsa, o toplumun sağlık sorunlarını bilmek ve çözmek durumundadır. Halk sağlığı uzmanları, klinik dal uzmanlarının yaklaşımlarına benzer bir strateji ile toplumun sorunlarına tanı koyar ve tedavi eder.
Uzmanlık süresi 4 yıldır. Halk Sağlığı alanındaki uzmanlık öğrencileri Halk Sağlığı , Sağlık Yönetimi,Epidemiyoloji, Afetlerde Sağlık Yönetimi, Toplum Beslenmesi, Çevre Hekimliği, İş Sağlığı, Sağlık Eğitimi gibi konularda eğitim alır.

  Halk Sağlığı Anabilim Dalının Kurulması ve Amacı :

Halk Sağlığı Anabilim Dalının kuruluş tarihi üniversitemizin kuruluş tarihi olan 28.Mart.2006’dır. Anabilim Dalı’nda görevli ilk akademisyen Prof.Dr.Hilmi Erginöz 2010 yılı Mayıs ayına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 03.12.2009 tarihinde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Dr.Berrin Telatar 12.01.2010 tarihinde Anabilim Dalı Başkanlığı görevine getirilmiştir. Görevini 15.04.2013 tarihinden sonra vekaleten yapmaya devam etmiştir.
Halk Sağlığı Anabilim Dalının kuruluş amacı bu alanda akademisyenler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktır. Anabilim Dalında sadece lisans eğitimi verilmektedir, yakın bir gelecekte uzmanlık öğrencisi alımı planlanmaktadır.