Göğüs Hastalıkları A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

  Genel Tanım:

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı; Tıp Fakültesinin devredildiği 2006 yılından itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Anabilim Dalının amacı:

Göğüs Hastalıkları Bölümü tarafından takip edilen hastalıklar oldukça geniş bir yelpazeye dağılmaktadır. Göğüs Hastalıkları Bölümü tarafından tanı ve tedavi yöntem ve uygulamaları konusunda verilecek iyi bir eğitim ile pratisyen hekimin geniş bir hasta grubuna vereceği sağlık hizmetinin kalitesini arttıracaktır. Bilimsel, güncel veriler ve yöntemlerle Göğüs Hastalıkları mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimi sağlamak, bu konuda akademik çalışmalar yürütmek ve bu esnada üst düzey sağlık hizmeti sunmak Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalının amacıdır.