Biyokimya A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Araştırma Projeleri
   

  Biyokimya Anabilim Dalı

  Genel Tanım:

Biyokimya Anabilim Dalı, üniversitemizin kurulduğu 2006 yılından itibaren Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Klinik Biyokimya Laboratuvarı anabilim dalımıza bağlı öğretim üyelerinin sorumluluğu altındadır.

Biyokimya Anabilim Dalımızın temel amacı; tıp alanındaki güncel gelişmeler doğrultusunda, Tıp Fakültesi öğrencilerinin Temel ve Klinik Biyokimya alanında en donanımlı şekilde yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin elde ettikleri bilgiler ışığında mesleki uygulamalar sırasında klinik problemlerin anlaşılması ve çözümünde biyokimyasal temelleri oluşturabilen etkin hekim adaylarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Klinik Biyokimya Laboratuvarımızda en son laboratuvar ve bilgi teknolojileri kullanılmakta, çok aşamalı iç ve dış kalite programları uygulanarak hastalarımıza güvenilir hizmet verilmektedir. Hastanemizin laboratuvarı College of American Pathologists (CAP) dış kalite kontrol hizmetleriyle uluslararası kontrol edilmekte ve akredite hastanemize hizmet vermektedir. Klinik Biyokimya Laboratuvarımızda rutin biyokimya analizleri dışında hematolojik analizleri, hormonlar, tümor belirteçleri, koagulasyon, vitamin, ilaç ve toksik madde analizleri, tarama testleri, idrar ve diğer vücut sıvı analizleri vb parametreler çalışılmakta, gereğinde örnekler kendi düzeyimizde akreditasyona sahip yurtdışı laboratuvarlara gönderilerek hastalarımızın tanı ve tedavisine etkin şekilde yardımcı olmak amaçlamaktadır.