Aile Hekimliği A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

  Genel Tanım:


  Aile Hekiminin Tanımı:

Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

Aile hekimleri genel ve entegre hizmet sunar, sadece tanı tedavi ve rehabilitasyon değil sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ile yakından ilgilidir.Kolay ulaşılabilir, verdiği hizmet süreklidir, ekiple birlikte çalışır, bireylere ve topluma biyopsikososyal açıdan yaklaşır.Aile merkezli kişisel bakım ve ikinci basamak ile koordineli bir hizmet sunar.Hastalarının savunucusudur , onlara gereksiz müdahale yapılmasını engeller.Toplum yönelimlidir.

  Dünyada Aile Hekimliği:

İlk kez 1923 yılında Dr.Francis Peabody, tıp bilimlerinde oluşan aşırı uzmanlaşma sonucu hastaların ortada kaldığını ve kapsamlı ve kişisel sağlık hizmeti veren bir uzmanlık dalının gerekliliğini vurgulamıştır.

İngiltere’de 1844 yılında Ulusal Aile Hekimliği Kurumunun 1948 yılında Ulusal Sağlık Servisinin kurulması ile Aile Hekimliği bütün herkesin sağlık bakımına ulaşması ve hastane servisinden yararlanması için giriş kapısı haline gelmiştir.1952 yılında Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji kurulmuş ve bu olay Aile Hekimliğinin tarihsel gelişim sürecinde önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

Amerika’da uzmanlaşma çağının doruk noktasına ulaşması ile hastaya genel yaklaşım gösteren yeni bir hekim tipine gereksinim ortaya çıkmış ve genel pratisyenlikten farklı olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yeni uzmanlık dalının yeterlilikleri tanımlanmış olmalıdır. Amerika’da yeni bir hekim gereksinimi 1966 yılında Millis ve Willard raporları ile açıklanmıştır. 1969'da Aile Hekimliği Asistanlığı İzleme Komitesi oluşturulmuş ve 1947 yılında kurulan Amerikan Genel Pratisyenlik Akademisi 1970 yılında Amerikan Aile Hekimleri Akademisi olarak yeniden adlandırılmıştır.

Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu WONCA 1972 yılında kurulmuştur.

  Türkiye’de Aile Hekimliği:

1983 yılında "Tababet Uzmanlık Tüzüğü"nde Aile Hekimliği Uzmanlığı yer almıştır. 1984'te, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk aile hekimliği anabilim dalı (hiç fonksiyonel olmasa da) kağıt üzerinde kurulmuştur. 1985 yılında Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Sağlık Bakanlığı ve SSK' ya bağlı eğitim hastanelerinde başlanmıştır. 1993 yılında, uzmanlık derneğinin yoğun çabaları ile Yüksek Öğretim Kurumu 12547 sayılı kararı ile tıp fakültelerinde aile hekimliği anabilim dallarının kurulmasını uygun bulunmuştur ve bu kararın ardından 1993 Eylülünde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuş ve asistan eğitimine başlamıştır. 1994 yılında Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir aile hekimliği akademik kadrosuna ilk kez bir aile hekimliği uzmanı görevlendirilmiştir. 1996'da Türkiye'de iki aile hekimliği uzmanına aynı sınavda ilk kez aile hekimliği dalında doçentlik ünvanı verilmiştir.

  Aile Hekimliği Anabilim Dalının Kurulması ve Amacı :

Tıp Fakültesi - Aile Hekimliği Anabilim Dalının kuruluş tarihi üniversitemizin kuruluş tarihi olan 28.Mart.2006’dır. Anabilim Dalı’nda görevli ilk akademisyen Yrd.Doç.Dr.Sinan Nazif Aran daha sonra akademik kadrodan ayrılmıştır. Anabilim Dalı Başkanlığı’na Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yrd.Doç.Dr.Berrin Telatar 24.10.2011 tarihinde vekaleten , 03.12.2012 tarihinde Doçentlik ünvanı almasının ardından 29.03.2013 tarihinde asaleten atanmıştır. Kadromuzda 04.01.2013 tarihinde ve 03.05.2013 tarihinde göreve başlayan iki yardımcı doçent görev yapmaktadır.

Aile Hekimliği Anabilim Dalının kuruluş amacı ülkemizde en yeni klinik disiplinlerden biri olan Aile Hekimliği konusunda akademisyenler yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmaktır. Tüm dünyada ve Türkiye’de birinci basamakta uzmanlaşmanın önemi anlaşılmış ve birinci basamakta çalışan tüm hekimlerin Aile Hekimliği uzmanı olması planlanmaktadır. Anabilim Dalı yakın bir gelecekte lisans üstü eğitim vermeyi de planlamaktadır.