Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Zehra DURNA (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü)

Hemşirelik Uygulamaları

  • Hijyenik bakım uygulamaları
  • Oral, parenteral ilaç uygulamaları
  • Eklem açıklığı hareketleri
  • Solunum sistemi uygulamaları
  • Nazogastrik, orogastrik entübasyon
  • Lavman
  • Üriner kataterizasyon
  • Ostomi bakımı
  • Slider Javascript