Eğitim Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı (Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Triyaj - Acil Tıp Kliniği

 • Triyaj
 • Mental Durum Değerlendirmesi
 • Olgu Senaryoları
 • Multiple Travmalı Hastaya Yaklaşım
 • Göğüs Ağrısı İle Gelen Hastaya Yaklaşım
 • Karın Ağrısı İle Gelen Hastaya Yaklaşım
 • Dispne
 • FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma )
 • Yoğun Acillerin Yönetimi
 • Acil Pratiklerde Kriz Yönetimi
 • Slider Javascript