Hakkında
Misyon - Vizyon
Rektörden Mesaj
Organizasyon Şeması
Akademik Takvim
Mütevelli Heyeti
Rektörlük
Senato
Yönetim Kurulu
İdari Birimler
Mevzuat
Etkinlikler
Duyurular
Kurum İç Değerlendirme Raporları
BGYS Politikamız
E-Posta Giriş
Faydalı Linkler
Online iletişim Formu
Site Haritası

   

  SENATO

Kuruluş ve işleyişi:
Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Görevleri:
Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar.
 • Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
 • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
 • Rektörün onayından sonra resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
 • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
 • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
 • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
 • Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
 • Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 •   SENATO ÜYELERİ

  REKTÖR

  TIP FAKÜLTESİ
  DEKANI

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

  F.N.H. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  DEKANI

  Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

  TIP FAKÜLTESİ SENATO                 ÜYESİ                     

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SENATO ÜYESİ

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

  GENEL SEKRETER RAPORTÖR
  İfakat ÖZTÜRK