DİYALİZ TEKNİKERLİGİNİN TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

09:30 Açılış

10:00-11:00 I. Oturum

Oturum Başkanları:
Dr. Haydar SUR: Üsküdar Üniversitesi
Dr. Oğuz ÖZYARAL: Rumeli Üniversitesi

Konuşmacılar:

1- Türkiye'de Sağlık Profesyonellerinin Eğitimi
Dr. Birkan TAPAN: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
2- Türkiye'de Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinin durumu
Dr. Tevfik ECDER: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
3- Diyaliz Teknikerliği, Türkiye'deki Diyaliz Teknikerliği Eğitimi
Dr. Suat ÜNVER : İstanbul Aydın Üniversitesi


11:00-11:30 Ara


11:30- 12:30 II.Oturum

Oturum Başkanları:

Dr. Basri YILMAZ: DİYAMER
Hemş. Ayten KARAKOÇ: Türk Nefroloji, Transplantasyon, Diyaliz Hemşireleri Derneği

Konuşmacılar:

1-Diyaliz Yönetici Hemşiresi Gözü ile Diyaliz Teknikerliği
Hemş.Fatma GEDİKLİ:Türk Nefroloji, Transplantasyon, Diyaliz Hemşireleri Derneği
2- Diyaliz Sorumlu Hekimi Gözü ile Diyaliz Teknikerliği
Dr. Hıdır ARSLAN: Diyaliz Hekimleri Derneği
3- Nefroloji Doktorlan Gözü ile Diyaliz Teknikerliği
Dr. Ali Rıza ODABAŞ: Türk Nefroloji Derneği 4-Damar Cerrahları Gözü ile Diyaliz Teknikerliği- Dr. Mesut KÖSEM: Diyaliz Hekimleri Derneği


12:30-13:30 Ara

13:30 -14:30 III. Oturum

Oturum Başkanları:

Dr. Ülkem ÇAKIR: Acıbadem Üniversitesi
Dr. Meral YÜKSEL: Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:

1- Türkiyedeki Diyaliz Teknikeri İstatistikleri
Dr. Fatih AKBAY: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2- Diyaliz Teknikerliği Öğrencilerinin Beklentileri Aşkın ASKER: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğrencisi 3-Mezun Diyaliz Teknikerlerinin Durumu.
Ali YILMAZ: Demiroğlu Bilim Üniversitesi SHMYO Mezun Öğrenci,
4-İşveren Gözü ile Diyaliz Teknikerliği
Celal ÇÖLKESEN: D.Med Genel Müdürü


14:30 15:00 Ara


15:00-16 :00 IV. Oturum

Oturum Başkam:

Dr. Tevfik ECDER: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Dr. Ali Rıza ODABAŞ: Türk Nefroloji Derneği

Konuşmacılar:
1-İdeal Diyaliz Teknikerliği Eğitimi Nasıl Olmalı?
Dr. Adem SEZEN: Demiroğlu Bilim Üniversitesi SHMYO
2- Mezun Diyaliz Teknikerine istihdam ve Kariyer Önerileri
Levent EREN: FMC Kamu& Özel Projeler Direktörü
3- Soru ve Öneriler (Tartışma)


Sempozyumumuz için belirlenen kontenjan dolmuştur. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür eder, kontenjan dolayısıyla katılamayan sağlık mensupları ile ilerideki çalışmalarımızda bir arada olmayı dileriz.