Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar

   

  EBELİK

TARİHÇE

Dünyada ilk doğum öncesi ziyaretler 20. yüzyıl başlarında başlamıştır. İlk uluslararası ebelik örgütü 1900 yılında Almanya'da kurulmuş daha sonra savaş ve kargaşa sebebiyle dağılmıştır. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) 1954 yılında kurulmuştur. Aynı yıl ülkemizde de Türk Ebeler Derneği kurulmuş olup merkezi İstanbul'dadır. 1994 tarihlerinde Kahire'de yapılan "Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı"nda kabul edilen eylem planında "cinsler arası eşitlik, hakkaniyet kadınların güçlendirilmesi, güvenli annelik, üreme hakları ve üreme sağlığı" gibi önemli konularla ilgili uluslararası amaçlar belirlenmiş, politika ve programlara yer verilmiştir. Bu programlarda en önemli görev ekip anlayışı içerisinde, tüm sağlık personeline ama öncelikle ebe'ye verilmiştir.

Ülkemizde 1997 - 1998 eğitim ve öğretim yılında "Sağlık Yüksekokulları" kurularak bu okullar bünyesinde "Ebelik Lisans Eğitimine" başlanmıştır.

Her yıl 5 Mayıs "Dünya Ebeler Günü" olarak kutlanmaktadır.

GENEL TANITIM

Ebelik, çağlar boyunca toplumlar içinde saygın bir yer edinmiş, içinde bilim ve sanatı da barındıran profesyonel bir meslektir (Sağlık Bilimleri Temel Alanı Koşul No:101; Bilim Alan Kodu:1032.4). Sağlığın doğuştan gelen bir hak olduğu inancı ile ebeler, her durumda kadınlara ve ailelerine hiç bir ayrım gözetmeksizin bütüncül sağlık bakımı verirler.

Ebe;

 • Gebelik, doğum, doğum sonrası ve yenidoğan döneminde gerekli izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürüten,
 • Normal doğumları ve doktorun olmadığı hallerde makat doğumları yaptıran,
 • Gerektiğinde epizyotomi uygulayan ve acil durumlarda uygun girişimlerde bulunan,
 • Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yürüten,
 • Kadın, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve korunması için ebelik uygulamaları ile karşılanabilecek girişimleri planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve yöneten yetkili sağlık personelidir.
 • Ayrıca ebe; temel sağlık hizmetleri kapsamında, bağışıklama, 0-6 yaş çocuk bakım ve izlemi, bulaşıcı hastalık kontrol programlarında da görev alır.

  Ebelik bakımı; koruyucu önlemleri, anne ve bebekte anormal durumları saptamayı, tıbbi bakımda yardımda bulunmayı ve gerektiğinde acil yardım önlemlerinin alınmasını kapsar. Ebenin, sadece kadınlara değil aileye ve topluma da sağlık eğitimi verme ve danışmanlık yapma gibi önemli bir sorumluluğu da vardır. Anne-babalığa hazırlık amacıyla verilen doğum öncesi eğitimden aile planlaması ve çocuk bakımına kadar uzanan sorumluluklar da ebenin görevleri içinde yer alır.

  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000 yılında Münih Deklarasyonu ile sağlığın geliştirilmesi çalışmalarında ebelik hizmetlerini değerlendirerek, doğurganlık hızının düşürülmesinde, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında, ebenin bireye, aileye ve topluma sunduğu hizmetlerin kalitesinin önemi üzerinde durmuştur.

  İyi Bir Ebelik Hizmetiyle;

 • Ebeler ailenin iyilik haline zarar veren hastalığın ve yoksulluğun etkilerini azaltmaya yardım edebilirler.
 • Ebeler, kadınların ve ailelerinin doğum öncesi bakımın önemini anlamalarına yardım ederler. Sonuçta maliyet ve risk azalır.
 • Ebeler, kadınların doğum sürecinin normal bir olay olduğunu anlamalarını sağlarlar.
 • Ebeler, kadınların iletişim yeteneklerinin gelişmesi için onlara destek olurlar. Bundan dolayı kadınların özsaygılarının ve aile ilişkilerinin gelişmesine yardım ederler. Ailenin ruhsal gelişimine katkı sağlarlar.
 • Ebeler, anneleri bebeklerini emzirmeleri için desteklerler. Sonuçta yeni doğan hastalıkları azalır, ailenin güveni artar ve maliyet azalır.
 • Ülkedeki ulusal sağlık politikalarının ebelik hizmetlerini desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi, ülkenin ana - çocuk sağlığının gelişimine katkı sağlamaktadır.
 • Ebeler koruyucu sağlık hizmetlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması mer kezlerinde, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde, tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alırlar.

  Ebeler; sağlığın yükseltilmesi ile ilgili her yerde, gebelik ve doğum deneyimini paylaşan kadınların olduğu yerlerde, bakım merkezlerinde, davranış bilimleri laboratuarlarında, konu ile ilgili kliniklerde, biyoloji bilim laboratuarlarında, ayaktan ebelik hizmeti veren yerlerde, ebelik hizmetlerinin ziyaretle sunulduğu yerlerde, ebelik uygulamaları ile ilgili her tarama programında, yenidoğan ünitelerinde, kadın sağlığı ile ilgili medikal, cerrahi ve psikiatri alanlarında, yüksek riskli gebelik alanlarında ve halk sağlığı alanında çalışabilirler.

  Öğrenciler Yüksekokula Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme sınavında yeterli sayısal puanı alarak girmektedirler. Dört yıllık eğitimleri süresince ebelik mesleğine yönelik temel ve klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminerler ve ebelik süreci ile ilgili dersleri görmektedirler. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitime katılarak yüksek lisans derecesi alabilmekte ve akademik olarak ilerleyebilmektediler.