Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar
   

  YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra, yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle bu programın amacı; bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseterek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, yetkin sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.
Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip, kamu ve özel kuruluşların geriatri merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde ve evde kaliteli “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yaşlı bakımı teknikeri; almış olduğu yaşlı bakımı eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insangücü olarak tanımlanabilir. Bu amaçla sağlık personelinin yetiştirilmesi ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurması düşünülmektedir.
Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanı almaktadır. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların yaşlı bakım birimlerinde görev yapabilirler. KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler. Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey geçiş sınavına girip başarılı olduğu taktirde, Lisans eğitimi yapmaya hak kazanırlar. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduklarından üniversite mezunlarını tercih etmeye başlamakta ve gelecekte daha da önemli olması beklenmektedir.
Bölümü tercih eden öğrencilerimiz konusunda uzman ve deneyimli eğitim kadrosu tarafından tıp biliminin ulaştığı en son profesyonel bilgi ışığında yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca Florence Nightingale Hastanelerinin 20 yılı aşkın özel hastanecilik deneyiminden faydalanabilecekler, bu hastanelerde staj ve uygulama yapma fırsatı yakalayacaklardır.