Değerli Öğrenci Adaylarımız,
ilk 5 tercihinizin Bilim Üniversitesinin bölümleri olması koşuluyla "Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı" bölümümüz için karşılıksız %20 tercih bursu verilecektir.

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Proaktif Sağlık Yöneticisi eğitimi veya Proaktif Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik eğitimi alarak Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde parlak bir kariyer sahibi olabilirsiniz.


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı, sağlık kurumlarındaki kayıt sistemleri, dokümantasyon ve sekreterlik hizmetleri konusunda bilgili olan elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimize hasta kayıt işlemleri, bilgi sistemleri yönetimi, bilgisayar, tıbbi dokümantasyon, tıp kütüphaneciliği ve arşivleme, sağlık kayıt sistemleri, büro yönetimi, yazışma teknikleri, sekreterlik hizmetleri ve konuşma sanatı ve diksiyon gibi dersler verilmektedir. Programın içeriğinde yer alan dersler lisans ve lisansüstü programlara geçiş yapabilmeye olanak sağlayacak şekilde planlanmıştır. Sağlık sektöründe kütüphanecilik, arşiv ve sekreterlik hizmetlerindeki eleman ihtiyacını karşılamak programın ana hedefidir.

Bu programın mezunları kamu veya özel sağlık kuruluşlarının çeşitli birimleri, özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. gibi yerlerde çalışabilme imkânı bulabilmektedirler. Programın içeriğinde yer alan dersler lisans ve lisansüstü programlara geçiş yapabilmeye olanak sağlayacak şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin derslere ve yıl içi uygulamalara ek olarak 30 iş günü hastanelerdeki tıbbi dokümantasyon ile ilgili birimlerde yaz stajı yapmaları zorunludur.

Öğrencilerimize öncelikli olarak Group Florence Nightingale Hastaneleri’nde staj olanağı sağlanmaktadır.