Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar
   

  EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI

Evde yaşlı ve hasta bakım hizmetinin Alzheimer hastalarının bakımı ile kronik ya da uzun süreli bakım gerektiren diğer hastalıkların tedavisinin evde yapılmasının hastane koşularına göre daha ekonomik olması ve hastaların iyileşme sürecine olumlu katkı yaptığı bilinmektedir.
Ülkemizde evde hasta bakımı verebilecek yeterli sayıda ve donanımda sağlık personeli bulunmamaktadır. Evde hasta bakım teknikleri programı bu alanda bulunan eleman açığının kapatılması hususunda sağlık sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır.
Yetiştirilecek personelin sahip olması hedeflenen beceri ve özellikleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1. Sağlık bakım sistemi içinde evde bakım hizmetlerinin yerini, evde bakım profesyonellerinin rol ve sorumluluklarını, hizmet sunumunda ekip çalışmasının önemini kavramış,
2. Ev ziyareti sürecinin aşamalarını ve ilkelerini ve evde bakımda hasta, aile, diğer sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurma yollarını bilen, birey ve aileye yönelik sağlık değerlendirmesini yapabilecek etik ilkelere ve hasta haklarına uygun bakımı planlayabilecek,
3. Evde bakımda sıklıkla kullanılan araç gereçlerin kullanımını bilen,
4. Ev ortamında birey, aile, sağlık çalışanları açısından güvenli çevre oluşturulmasında riskleri tanımlayabilen ve gerekli önlemleri bilen,
5. Bireylerin gelişimsel özelliklerine uygun; akut, kronik ve terminal dönemli hastalıklarda beslenme, boşaltım, aktivite/egzersiz, dolaşım ve solunum fonksiyonuna yardımla ilgili girişimleri bilen;
6. Evde sağlık eğitimi ve danışmanlık ilkelerini ve kayıt tutmanın önemini bilen
sağlık personelleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bölümü tercih eden öğrencilerimiz konusunda uzman ve deneyimli eğitim kadrosu tarafından tıp biliminin ulaştığı en son profesyonel bilgi ışığında yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca Florence Nightingale Hastanelerinin 20 yılı aşkın özel hastanecilik deneyiminden faydalanabilecekler, bu hastanelerde staj ve uygulama yapma fırsatı yakalayacaklardır.