Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar
   

  Anestezi Programı

Anestezi Programının amacı, anestezi uzmanı denetimindeki hastanın ameliyatta hazırlanması, entübasyonu, ameliyat esnasında takibi, ameliyat sonrası uyandırılması ve stabil hale gelinceye kadar hastanın takibini yapmaktan sorumlu eleman yetiştirmektir.

Anestezi Programında temel bilimler dersi dışında Anestezi, Sterilizasyon Esasları ve İlaç Uygulamaları gibi mesleğe özellikli dersler verilmektedir.

Sağlık sektöründe oldukça büyük olan eleman açığının kapatılmasına yardımcı olacak anestezi teknikeri yetiştirmek programın ana hedefidir.

Öğrencilerin, dersler ve yıl içi uygulamalara ek olarak hastanelerin ameliyathanelerinde 8 hafta yaz uygulamaları yapmaları gerekmektedir.