Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar
   

  Ameliyathane Hizmetleri Programı

Ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyan, bu malzemelerin bakımını, muhafazasını,tedarik edilmesini sağlayan ve malzemeleri ameliyata hazır hale getirerek kullanılmasına yardımcı olan, aynı zamanda ameliyathaneyi ameliyatın özelliğine uygun hale getiren, yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.Bu program, ülkemizde yaygın olarak bulunan ameliyathanelere, donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu bünyesinde kurulmuş bir programdır.

Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki ameliyathanelerde “ameliyathane teknikeri” olarak çalışabilirler.