T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Fulya Kampüsü)

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bedii Gorbon Kanser Merkezi (Şişhane Kampüsü)

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi (Afiliye Hastane) (Şişli Kampüsü)
   

  ŞİŞHANE KAMPÜSÜ / AVRUPA FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ BEDİİ GORBON KANSER MERKEZİ

Adres:
Bedrettin Mah. Bedii Gorbon Sk. No:1 Şişhane, Beyoğlu / İstanbul  Kroki için tıklayınız.
Telefon: Faks:
+90 (212) 361 88 00
+90 (212) 361 88 12

Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere; üniversite bünyesindeki diğer fakülte, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve eğitim merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde tam olarak yürütülmesini sağlamaktır.


Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde bulunmak,
  • Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,
  • Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,
  • Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,
  • Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak,
  • Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,
  • Ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel işbirliğinde bulunmak