İBAPKO
İBAPKO Uygulama Yönergesi
İBAPKO Komisyonu
İBAPKO Formlar ve Raporlar

   
 

  İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

  Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ (Rektör) - Komisyon Başkanı

  Prof. Dr. S. Tevfik ECDER (Tıp Fakültesi Dekanı) - Üye

  Prof. Dr. F. Betül AYDIN (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı) - Üye

  Prof. Dr. Vildan KARPUZ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü) - Üye

  Prof. Dr. Zehra DURNA (Hemşirelik Yüksekokul Müdürü) - Üye

  Prof. Dr. Şule GÜNGÖR (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) - Üye

  Prof. Dr. Levent ERDEM (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) - Üye

  Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) - Üye