Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar
   

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu


  GAYRETTEPE KAMPÜSÜ

Adres:
Büyükdere Cad. Yazarlar Sok. No:27 Şişli / İstanbul  Kroki
Telefon: Faks:
+90 (212) 275 97 86
+90 (212) 275 75 82
+90 (212) 288 20 09

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulunun amacı, Bilim'in aydınlığı, aklın yol göstericiliğinde, çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla, insanı, ulusal ve uluslararası kültürleri ve mesleğini önemli bir değer kabul ederek, sağlık bakımı sunabilen ve geliştirebilen hemşireler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuzda Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

Lisans programında sağlık bilimleri ile ilgili temel bilim dersleri, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda gerekli olan bakım ilkeleri, rol ve işlevlerin kazandırılmasına yönelik derslerin yanında, iletişim, yabancı dil, eğitim, yönetim, araştırma, ekip çalışması ve bakım yönetimi konularında donanım sağlayacak bir program uygulanmaktadır.

Ayrıca son sınıfta derslerin yanında çalışma yaşamına hazırlayacak olan, öğrencilerin öğrenim başarısı ve isteğine göre seçilen anabilim dallarında özelleşmiş bilgi ve becerilerin kazandırılacağı intern programı yürütülmektedir.

Yüksekokulumuzun mezunları, İstanbul Bilim Üniversitesi hastanelerinde iş güvencesi olanaklarından yararlanırken, Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütülen hemşireliğin tüm bilim dallarında Yüksek lisans ve ülkemizde kısıtlı sayıda bulunan Doktora programlarında kariyer yapabilmektedirler.

"Hedefimiz, İnsan Sağlığına Bilgi, Akıl ve Sanat Gücüyle Yön Verecek Hemşireler Yetiştirebilmektir"