Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar

   

  Psikoloji Eğitimi

Psikoloji eğitimi psikoloji bilim dalının alt alanlarının tanınmasına yönelik bir eğitim programıdır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin psikoloji eğitimi de bu durumu esas almış olup, çeşitli alt alanlara ait birçok lisans dersinden oluşmaktadır. Bu dersler bir yandan öğrencilerin teorik bilgilerini arttırmaya yönelik olup bir yandan da öğrencilerin uygulama yapma potansiyellerini geliştirme amacını taşır. Bu doğrultuda lisans eğitimi boyunca ‘Psikolojiye Giriş’, ‘Psikoloji Tarihi’, ‘Fizyolojik Psikoloji’, ‘Kişisel İletişim Becerileri’, ‘Görüşme Teknikleri’, ‘Kişilik Kuramları’, ‘Psikopatoloji’, ‘Endüstri ve Örgüt Psikolojisi’, ‘Spor Psikolojisi’, ‘Sağlık ve Klinikte Seçme Konular’, ‘Adli Psikoloji’, ‘Kriz Teorileri ve Krize Müdahale Yöntemleri’, ‘İstatistik’, ‘Gelişim Psikolojisi’, ‘Bilişsel Psikoloji’, ‘Öğrenme Psikolojisi’, ‘İş Yaşamında Güncel Kavramlar’, ‘Psikolojide Etik’ gibi psikolojinin çeşitli alanlarını kapsayan pek çok derse ek olarak ‘Bilgisayar’, ‘Türk Dili’, ‘İnkılap Tarihi’ ve ‘İngilizce’ gibi temel dersler de verilmektedir.

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca alanında başarılı ve deneyimli pek çok öğretim üyelerinden bu dersleri almakta ve bu bilgiler ışığında yetişmektedirler. Aldıkları teorik eğitimin ışığında Alan Çalışması-I ve Alan Çalışması-II dersleri kapsamında kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde, yuvalarda ve hastanelerde gözlem imkânına sahiptirler ve grupla psikolojik danışma yaşantısı denemelerine gönüllülük esası bağlamında gerçekleşmektedir. Lisans eğitimi süresince psikolojik ölçme ve değerlendirme tekniklerinden olan psikolojik testlerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilme esasları üzerinde durulmaktadır. Buna ek olarak, belirli ölçme araçları, ‘Psikolojik Testler’ ve ‘Endüstride Psikoteknik Değerlendirmeler’ dersleri kapsamında tanıtılıp, uygulaması verilmektedir. Ayrıca öğrenciler yukarıda adı geçen gelişim, klinik, endüstri ve örgüt, sağlık, adli, bilişsel psikoloji alanlarına ait teorik alt yapıyı güçlendirmek için daha özel konularda çeşitli seminerler düzenlenerek psikoloji dünyasının gelişimine tanık olmaktadırlar. Geleceğin başarılı psikologlarından olacağına inandığımız öğrencilerimize ayrıca İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı Serpil Tamur tarafından ‘Diksiyon’ dersi verilmekte olup, sürekli iletişim içindeyken Türkçemizi iyi bir şekilde kullanabilmeleri için de gerekli önem verilmektedir. Psikoloji eğitimimizin dili Türkçedir böylece okulumuzdan psikoloji lisans mezunu olduktan sonra iş hayatına atılan yeni psikologlar gerek danışanlarıyla gerek çalışacakları birimlerdeki meslektaşlarıyla bilimsel dili kullanmakta zorlanmamaktadırlar. Aynı zamanda iki dönem boyunca İngiliz hocalarımız tarafından verilen İngilizce dersleriyle de öğrencilerimizin yurtdışındaki psikoloji literatürünü takip edebilecek düzeye gelmelerine önem verilmektedir.