Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar

   

  Moleküler Biyoloji ve Genetik

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2014 yılında kurulmuştur. Bölümde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü başlığı altında yalnızca lisans eğitimi verilmektedir.

Programın amacı moleküler biyoloji, moleküler genetik, biyoinformatik ve gen teknolojileri alanında güncel bilgi ve teknikleri kavramış, araştırma deneyimi olan, alanındaki bilgileri kullanarak güncel sorunlara kalıcı çözümler üretebilen ve farklı sektörlere hizmet edecek uzman moleküler biyologlar yetiştirmektir. Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı 4 yıllık eğitim-öğretim programı içermektedir. Programın birinci yılında temel fen dersleri (Genel Biyoloji, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi) bulunmaktadır. Diğer yıllarda moleküler biyoloji ve genetik alanında zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Lisans programındaki ders dağılımında uluslararası standartlar dikkate alınmıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını mezunları sağlık, eczacılık, tarım ve gıda sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren özel sektöre ait kurumların Ar-Ge, kalite kontrol veya analiz laboratuar birimlerinde uzman moleküler biyolog olarak istihdam edilebilmektedirler. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar (KPSS gibi) bazı kamu kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Ayrıca, kendi alanlarında akademisyen olabilmek için yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim öğretim programlarına devam edebilmektedirler