Etik Kurul
Etik Kurul Yönetmeliği
Etik Kurul Üyeleri
Etik Kurul Formlar
Helsinki Birdirgesi

   
 

  İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Numan ERMUTLU (Etik Kurul Başkanı) - Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı - (Fizyolog) MADDE 26,(10ç) kategorisindedir.

Doç. Dr. Berrin TELATAR (Etik Kurul Başkan Yardımcısı) - Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı - (Halk Sağlığı Uzmanı) MADDE 26,(10c) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ersan EROĞLU (Raportör) - Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Uzman Hekim) MADDE 26,(10a) kategorisindedir.

Prof. Dr. Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA - (Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) – (Uzman Hekim) MADDE 26,(10a) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hande KAYMAKÇALAN ÇELEBİLER - Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Uzman Hekim) MADDE 26,(10a) kategorisindedir.

Prof. Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Emekli) - (Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) MADDE 26,(6) kategorisindedir.

Prof. Dr. Tufan PAKER - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) MADDE 26,(6) kategorisindedir

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ERBAŞ – Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Farmakoloji Uzmanlığı Almış Tıp Doktoru) MADDE 26,(10b) kategorisindedir.

Doç. Dr. Semiha AKIN - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Suzan BOZKURT - Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı -(Tıp Etiği ve Deontoloji Alanında Uzman Kişi) MADDE 26,(10f) kategorisindedir.

Av. Özlem ÖZTÜRK - İstanbul Bilim Üniversitesi Hukuk Müşaviri (Hukukçu) - MADDE 26,(10d) kategorisindedir.

Cafer KILIÇ - (Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Kişi) MADDE 26,(10e) kategorisindedir.