Etik Kurul
Etik Kurul Yönetmeliği
Etik Kurul Üyeleri
Etik Kurul Formlar
Helsinki Birdirgesi

   
 

  İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Berrin TELATAR (Etik Kurul Başkanı) - Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı - (Halk Sağlığı Uzmanı) Madde 26,(10c) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hande KAYMAKÇALAN ÇELEBİLER (Etik Kurul Başkan Yardımcısı) - Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Uzman Hekim) Madde 26,(10a) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ERBAŞ (Raportör) – Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Farmakoloji Uzmanlığı Almış Tıp Doktoru) Madde 26,(10b) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Taner GÜVEN – Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Madde 26, (10a) kategorisindedir.

Prof. Dr. Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA - Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) – (Uzman Hekim) Madde 26,(10a) kategorisindedir.

P

rof. Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) Madde 26,(6) kategorisindedir.

Prof. Dr. Tufan PAKER – Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi - (Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) Madde 26,(6) kategorisindedir.

Doç. Dr. Hayriye VEHİD – Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi – (Biyoistatistik Alanında Doktora Yapmış Uzman Kişi) Madde 26, (10c) kategorisindedir.

Doç. Dr. Oytun ERBAŞ - Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji - Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Fizyolog) Madde 26,(10ç) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Suzan BOZKURT - Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Tıp Etiği ve Deontoloji Alanında Uzman Kişi) Madde 26,(10f) kategorisindedir.

Av. Özlem ÖZTÜRK - Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hukuk Müşaviri (Hukukçu) - Madde 26,(10d) kategorisindedir.

Cafer KILIÇ - (Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Kişi) Madde 26,(10e) kategorisindedir.