T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Fulya Kampüsü)

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bedii Gorbon Kanser Merkezi (Şişhane Kampüsü)

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi (Afiliye Hastane) (Şişli Kampüsü)

   

  FULYA KAMPÜSÜ / AVRUPA FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Adres:
Mehmetçik Cad. Cahit Yalçın Sok. No:1 Mecidiyeköy / İstanbul  Kroki
Telefon: Faks:
+90 (212) 212 88 11
+90 (212) 212 77 22

Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere; üniversite bünyesindeki diğer fakülte, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve eğitim merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde tam olarak yürütülmesini sağlamaktır.

çavlan çiftçi, Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ, cavlan ciftci çavlan çiftçi, Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ, cavlan ciftci

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde bulunmak,
  • Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,
  • Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,
  • Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,
  • Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak,
  • Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,
  • Ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel işbirliğinde bulunmak