Demiroğlu Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönetim Kurulu

   

Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında suç ve yarattığı sorunlara adli bilimsel yaklaşım ile ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, adli genetik, cinsel suçlar, kriminalistik, adli toksikoloji, adli antropoloji, klinik adli tıp ve adli psikoloji alanlarında bilirkişilik hizmeti yapmak, adli bilimlerle ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, onların ihtiyaçları doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmaktır.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Adli genetik, cinsel suçlar, kriminalistik, adli toksikoloji, adli antropoloji, klinik adli tıp ve adli psikoloji alanlarında merkez yönetim kurulunun onayıyla bilirkişilik hizmeti sunmak.
  • Yurt içinde ve yurt dışında adli bilimlerle ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
  • Adli Bilimler konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
  • Adli Bilimler konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.
  • Adli Bilimlerle ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak.
  • Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün kanser hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.
  • Malpraktis ve komplikasyon kavramlarının ayrımını öğretmek üzere Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrencilerini yetiştirmek ve bu alanlarda ulusal bilgilendirme yapmak.
  • Tıp eğitiminde adli tıp ve adli genetik eğitimini ileri düzey moleküler teknolojilerle vermek.
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitiminde adli genetik; Hemşirelik ve ebelik eğitiminde adli hemşirelik; Psikoloji eğitiminde adli psikoloji; ve Diyetetik eğitiminde adli toksikoloji eğitimlerini sağlamak.


  • Müdür: Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU