Tıp Fakültemiz IV. sınıf öğrencilerinin 2017-2018
Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi
Fizyopatoloji-II ara sınavı 23 Mart 2018 Cuma günü
saat: 16.30’da 201, 301, 402 ve 502 No’lu dersliklerde yapılacaktır.
Önemle duyurulur.T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURS PROGRAMI
1. Dönem: 24-25 MART 2018
2. Dönem: 31 MART-1 NİSAN 2018

YER: ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ KONFERANS SALONU
Katılımcılara program sonunda “KatılımBelgesi” verilecektir.
Program sadece Üniversitemiz öğrencileri içindir ve ücretsizdir.T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ
Tıp Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İ.Ö.T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ
Konu: NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA GÜNCEL KONULAR
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (24 Mart 2018, Saat 08:30-21:00)Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Seminer Konusu: Yeni Nesil Liderlik
Seminer Tarih, Yeri ve Saati : 28 Şubat 2018, Saat:12:30-13:30, Yüksekokul Kampüsü Derslik 8 28 Şubat 2018T.C. İSTANBUL BILIM ÜNIVERSITESI
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAIRE BAŞKANLIĞI
ProQuest Dissertations and Theses Global Full Text abone veri tabanlarına eklenmiştir.T.C. İSTANBUL BILIM ÜNIVERSITESI
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAIRE BAŞKANLIĞI
Acland's Anatomy Video Atlas abone veri tabanlarına eklenmiştir.SEMPOZYUMYUM DUYURUSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ETKİNLİKELERİ KAPSAMINDA

“DİYALİZ TEKNİKERLİĞİNİN TÜRKİYEDEKİ MEVCUT DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” konulu sempozyum düzenlenecektir.
Yer : İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu
Tarih: 25 Mart 2018 Pazar
Saat :09:30T.C. İSTANBUL BILIM ÜNIVERSITESI
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAIRE BAŞKANLIĞI
Visible Body Premium Package abone veri tabanlarına eklenmiştir.

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır. 12 Şubat 2018Gençlerden Geleceğe Mektup
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 05.02.2018 tarih ve 86118645-813-99-37 sayılı yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün organizasyonunda "Gençlerden Geleceğe Mektup" yarışması düzenlendiği, söz konusu yarışmaya 13-29 yaşları arasında gençlerimizin, 01 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri arasında http://form.gsb.gov.tr/genclerdengelecegemektup/ adresinden mektup yazarak katılım sağlayabilecekleri bildirilmiştir.İnteraktif Olgu Sunumu
Konuşmacı: İntörn Dr. Tuğçe KIYMACI
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (13 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mültidisipliner Çarşamba Toplantıları
Konu: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri
Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Deniz GÖREN ŞAHİN
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (14 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)Hemşirelik Bakımı / Uygulamalarındaki Yenilikler Toplantısı
Konu: Stomatit ve Hemşirelik Bakımı
Konuşmacı: Öğr. Gör. Gamze OĞUZ
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (15 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Semineri
Konu: ACC 18 Çalışma Özetleri
Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Tuğba AKTEMUR
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (16 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)Tüm Duyurular için tıklayın...


İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Semineri
Konu: ACC 18 Çalışma Özetleri
Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Tuğba AKTEMUR
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (16 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)

Hemşirelik Bakımı / Uygulamalarındaki Yenilikler Toplantısı
Konu: Stomatit ve Hemşirelik Bakımı
Konuşmacı: Öğr. Gör. Gamze OĞUZ
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (15 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mültidisipliner Çarşamba Toplantıları
Konu: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri
Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Deniz GÖREN ŞAHİN
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (14 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)

İnteraktif Olgu Sunumu
Konuşmacı: İntörn Dr. Tuğçe KIYMACI
Yer: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu (1. Kat) (13 Mart 2018, Saat 07:30-08:30)

İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı
Multidisipliner Seminer Programı
Konu: Türkiye'de malpraktis uygulamaları
Konuşmacı: Yrd. Doç Dr. Neşe Algan Çapraz
Yer: İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 13 Nolu Toplantı Salonu (09 Mart 2018, Saat 12:15)